Plastmengden redusert med 77 %

For å redusere mengden plast er plastbegeret byttet ut med et pappbeger med et tynt plastinnerlag. Plastlokket er byttet ut med en tynn plastforsegling og plastgaffelen er byttet ut med tregaffel.

Mengden plast i emballasjen er dermed redusert med ca. 77 %. Du kan se den nye emballasjen på produktene DIGG Spiseklar bulgur & hummus, -nudler & kylling og -pasta & skinke.

 

Spiseklar_nyheter-1-2021.jpg
Ny emballasje består av mindre plast og færre deler.

Plastdeler_on-the-go.png

Gammel emballasje inneholdt mange plastdeler.

Design for gjenvinning

Vel så viktig som plastreduksjon er det å gjøre emballasjen enkel å kildesortere. Du kan nå enkelt separere og kildesortere alle delene i denne emballasjen, inkludert plastinnerlaget i begeret. Skill plasten fra kartongen og sorter hver for seg, se kildesorteringsmerkene på emballasjen.

Design mot forsøpling

Da dette er et on-the go produkt er det spesielt viktig at emballasjen blir kastet i søpla og ikke havner på avveie i naturen. Plast som havner på avveie i naturen kan bli liggende i flere hundre år og forstyrrer de naturlige økosystemene.

Den nye emballasjen til DIGG Spiseklare produkter har færre løse plastdeler enn den tidligere emballasjen. Det betyr færre plastdeler som potensielt kan havne på avveie.

Selv om mye av plasten er fjernet i denne emballasjen, så er det fortsatt rom for forbedringer. Det er fortsatt et arbeid som må gjøres for å redusere plast og forsøplingsrisiko.

Et kontinuerlig arbeid for forbedringer

Vi jobber kontinuerlig med forbedringer på emballasje i tett samarbeid med våre leverandører. Dette innebærer å finne gode løsninger for å redusere mengden plast i emballasje, og samtidig bevare funksjonalitet og produktkvalitet.

Vi jobber videre med å komme opp med enda bedre løsninger på emballasje i vårt sortiment.